Privacy beleid


Laatste wijziging op 19 juni 2018.

eMenKa NV met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 28-30, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0888.140.116 is een bedrijf dat .Net consultancy diensten levert aan zijn klanten.

eMenKa vindt uw privacy belangrijk, en we engageren ons om uw recht op privacy en gegevensbescherming te vrijwaren en te beschermen. Met deze privacyverklaring willen we u informeren over wat er gebeurt met de gegevens die we van u krijgen wanneer we u helpen met uw zoektocht naar werk of met de ontwikkeling van uw carrière, maar ook wanneer we u een dienst aanbieden die mogelijk interessant kan zijn of zelfs gewoon wanneer u onze website bezoekt.

Wij respecteren uw recht op privacy. We willen dan ook verzekeren dat de gegevens die we verzamelen en wat we ermee doen noodzakelijk is voor onze dienstverlening en dat we voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming.

Deze policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De datum van de meest recente herziening zal bovenaan deze pagina verschijnen. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@eMenKa.be of op het nummer (+32) (0)3 217 97 00.

Wat doet eMenKa?

Binnen onze consultancy diensten kunnen we 3 kernactiviteiten onderscheiden waarbinnen volgende "definities" kunnen vastgelegd worden :

 • eMenKa zoekt developers, “Kandidaten” die voor ons in vast dienstverband .net projecten kunnen gaan uitvoeren bij onze klanten. Deze personen kunnen binnen eMenKa de nodige ondersteuning en opleiding krijgen om door te groeien tot experten “Medewerkers” binnen hun vakgebied.
 • eMenKa doet prospectie bij "Contactpersonen” van bedrijven “prospecten/klanten” om te kijken of zij tijdelijke behoefte hebben aan een .NET consultant.
 • Tot slot zoekt eMenKa ook “Freelance” developers en “Consultants” van andere bedrijven voor het uitvoeren van projecten waarvoor wij geen of onvoldoende eigen medewerkers beschikbaar hebben.

Persoonsgegevens die verzameld worden

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die door eMenKa verzameld, opgeslagen, gebruikt of verkregen worden op volgende wijze:

 • via onze website www.emenka.be of eender welke andere website onder ons beheer
 • omdat u reageert op een van onze advertenties op jobboards, online cv-databases of sociale media
 • omdat wij uw cv, kennis en ervaring, die u op een jobboard, online cv-database of sociale media geüpload heeft, matchen met een vacature die we proberen in te vullen
 • naar aanleiding van een persoonlijke aanbeveling
 • van bedrijfswebsites
 • van uw naamkaartje
 • terwijl wij u consultancydiensten verlenen
Persoonsgegevens over kandidaten:

eMenKa streeft ernaar om het absolute minimum aan gegevens te verzamelen die nodig zijn voor zijn kernactiviteiten. Doorgaans blijft dit beperkt tot naam, adres, contactgegevens, cv en informatie over uw vaardigheden, opleidingen en uw werkervaring.

We verzamelen, bewaren en verwerken deze gegevens die we over u verzamelen voor onze rechtmatige belangen: namelijk zodat we u kunnen contacteren (via e-mail, sms of telefoon) in verband met opportuniteiten en opdrachten waarvan we denken dat ze u mogelijk zullen interesseren.

Persoonsgegevens over contactpersonen bij de klant:

We verzamelen informatie over u omdat we op die manier een professionele zakenrelatie met u kunnen onderhouden en u een consultant kunnen aanbieden die volledig aan uw verwachtingen voldoet.

 • gegevens over uw functie, titel en uw verantwoordelijkheden binnen uw organisatie
 • elke mening of feedback die u ons geeft over kandidaten of consultants
 • details over vragen die u ons stelt over onze dienstverlening
 • details over personeelsnoden of projectplannen die u met ons deelt
Persoonsgegevens over Freelance developers en Consultants

Het uitwisselen van persoonsgegevens met contactpersonen bij de klant vormt een essentieel deel van onze consultancy werkzaamheden. Het is daarom ook in ons rechtmatig belang om uw gegevens voor dit doel te verwerken.

We verzamelen, bewaren en verwerken gegevens die we over u verzamelen voor onze rechtmatige belangen:

 • zodat we u kunnen contacteren (via e-mail, sms of telefoon) in verband met opportuniteiten en opdrachten waarvan we denken dat ze u mogelijk zullen interesseren
 • om uw gegevens te vergelijken met vacatures zodat wij een functie kunnen vinden die bij u past en om uw gegevens naar klanten te sturen in het kader van een mogelijke opportuniteit. We zullen altijd uw mondelinge of geschreven toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens doorgeven aan een prospect of klant
 • om contracten aan te gaan die nodig zijn om uw diensten bij onze klanten beschikbaar te stellen
 • om een relevante database op te bouwen om de Freelance developers en Consultants te kunnen matchen met jobopportuniteiten;

Duur van het bijhouden van de gegevens

We houden gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk. Voor de meeste mensen met wie we slechts beperkt contact hadden, is dit niet langer dan twee jaar na de datum van het laatste contact. Indien we u echter regelmatiger benaderden, bijvoorbeeld omdat we met u hebben samengewerkt als klant, of omdat we u als kandidaat hebben geplaatst of gesproken, houden we uw gegevens langer bij. Hierna worden uw gegevens verwijderd, behalve in die gevallen waar we persoonsgegevens moeten bijhouden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, betwistingen op te lossen of onze overeenkomsten toe te passen.

Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@eMenKa.be of per brief aan het adres Edward Pecherstraat 28-30 te Antwerpen mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht van verzet

U kunt uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen door een e-mail te richten aan info@eMenKa.be.

Binnen de EER kunt u ook een klacht neerleggen bij de toezichthouder inzake gegevensbescherming (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit) of via de lokale rechtbank een oplossing zoeken indien u het gevoel hebt dat uw rechten geschonden zijn.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

eMenKa heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens. eMenKa houdt u eraan u ervan te verwittigen dat de Platformen links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die eMenKa niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door eMenKa. eMenKa is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. eMenKa raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

Hoe delen we uw persoonsgegevens en met wie?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verwerkt door eMenKa. We zorgen ervoor dat:

 • alleen werknemers die persoonsgegevens moeten verwerken in het kader van hun job toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
 • alleen noodzakelijke gegevens aan relevante werknemers worden vrijgegeven.
 • we uw toestemming vragen voor we uw gegevens delen met mogelijke klanten of prospecten.

Wanneer we gegevens delen met derden zodat zij ons kunnen ondersteunen in onze dienstverlening

Hieronder verstaan we:

 • IT-dienstverleners , klanten en prospecten
 • betalingsverwerkings- en hostingbedrijven

Deze organisaties worden door eMenKa aangesteld als gegevensverwerker en zijn dus ook bevoegd om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat nodig is voor hun dienstverlening aan ons. Deze organisaties moeten rekening houden met onze instructies en dit privacybeleid bij het verwerken van die gegevens. Ze hebben niet het recht om deze gegevens zelf te delen.